Informacje

Zapisy

Zapisy na pielgrzymkę będą miały miejsce w parafii Ducha Świętego, ul. Sybiraków 2 w Białymstoku i będą trwały od 22 lipca do 6 sierpnia.

Zapisać się będzie można: 

 • osobiście (w Biurze Pielgrzymki, na plebanii) od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00 - 19:00; 
 • drogą korespondencyjną (Parafia p.w. Ducha Świętego w Białymstoku, ul. Sybiraków 2, 15-204 Białystok).

Każdy pielgrzym przy zapisach powinien dostarczyć:

 1. Komputerowo wypełniony wniosek wizowy    
 2. Odręcznie wypełniony  formularz zgłoszeniowy 
 3. Ważny paszport (ważność paszportu minimum do 22 lutego 2020 r.)
 4. Ksero strony ze zdjęciem z paszportu 
 5. JEDNO -  zdjęcie paszportowe (KOLOROWE)
 6. Opłata podstawowa - 130/200 zł*
 7. Opiekunowie osób niepełnoletnich dodatkowo dostarczają jeszcze jedną kopię strony ze zdjęciem z paszportu, odpis aktu urodzenia dziecka, a także ksero dowodu osobistego w przypadku gdy opiekunem będzie inny opiekun niż opiekun prawny.

Pielgrzym podpisując formularz zgłoszeniowy jednocześnie zobowiązuje się do tego, że zapoznał się z regulaminem pielgrzymki.

* - Opłata i Powrót do Białegostoku. Istnieje również możliwość zapisania się na autokar powrotny do Warszawy, który zatrzyma się przy Dworcu Centralnym.


Wiza

W roku 2020 wzorem lat ubiegłych obowiązywać będzie wiza grupowa. W związku z tym każdy z pielgrzymów zobowiązany jest dostarczyć do biura pielgrzymkowego swój ważny paszport.

WAŻNE!! 

Paszporty proszę dostarczać osobiście lub przesyłką poleconą. W żadnym wypadku ksiądz kierownik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zagubienie paszportu w czasie drogi do biura pielgrzymkowego. Wraz z paszportem należy dostarczyć wypełniony komputerowo wniosek wizowy wraz ze zdjęciem (KOLOROWYM) oraz ksero strony ze zdjęciem z paszportu.

Do wydania wizy potrzebne jest także obowiązkowe ubezpieczenie dla cudzoziemców przebywających na terenie Republiki Białoruś. Ubezpieczenie te będzie wykupione grupowo przed wyrobieniem wizy.Ubezpieczenie

Każdy pielgrzym może wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kartę taką za darmo wydaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje o karcie można znaleźć na stronach NFZ.


*Opłata

Oplata podstawowa za udział w Pielgrzymce wynosi: 200 zł
Dzieci do lat 14tu - 130 zł


Składa się na nią:

 • opłata za udział w pielgrzymce;
 • obowiązkowe ubezpieczenie medyczne na terenie Republiki Białoruś 
 • ubezpieczenie pielgrzymów i pojazdów; 
 • wypożyczenie pojazdów towarzyszących pielgrzymce; 
 • modernizacje nagłośnienia; 
 • opłatę za informację w środkach masowego przekazu; 
 • druk: informatorów, plakatów, znaczków pielgrzymkowych; 
 • zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych;
 • zorganizowanie kuchni polowej (gorąca kawa, herbata, zupa); 
 • koszt oznakowania grup oraz pojazdów służbowych;
 • koszt dokumentacji całej pielgrzymki.

Dla osób, które zechcą pozostać w Wilnie po pielgrzymce oraz wrócić do Polski na własną rękę koszt pielgrzymki wynosi 200 zł lub 130 zł (dzieci do lat 14-tu). Prosimy również wraz z dokumentami przesłać ksero dowodu wpłaty.

Konto do wpłat pieniężnych:

BGŻ BNP PARIBAS
numer konta: 81 1600 1462 1849 4599 2000 0005


*Powrót

Oficjalne zakończenie pielgrzymki ma miejsce na Mszy Świętej w kościele pw. Ducha Świętego o godzinie 10:00. Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi zajmują miejsce w autokarze powrotnym do Białegostoku lub do Warszawy.

Koszt autokaru powrotnego do Białegostoku - 60 zł (przyjazd do Białegostoku ok. godz. 17)
Koszt autokaru powrotnego do Warszawy - 100 zł (przyjazd do Warszawy ok. godz. 19 na Dworzec Centralny; w przypadku zebrania niewystarczającej liczby osób do zapełnienia autokaru, pielgrzymi zgłaszający się później, będą zapisywani na autokar białostocki)

Powyższą kwotę pieniężną należy doliczyć do opłaty podstawowej i uiścić przy zapisywaniu na pielgrzymkę.


facebook